v i m u . i n f o
Deutsche version

Syddanmark © sdu

null

Udviklingen af turismen i det syddanske område har fulgt det samme mønster som i den øvrige del af landet. Og som i resten af det nordvestlige Europa, herunder Nordtyskland. Turismen er på mange måder en afspejling af den generelle samfundsudvikling gennem de seneste 100-150 år. Den må altså forstås på baggrund af, hvordan samfundet har forandret sig siden midten af 1800-tallet.

Overordnet betragtet er turismen i Syddanmark et fænomen, som voksede frem fra slutningen af 1800-tallet. I de første årtier var den overvejende del af turisterne danskere, som valgte at holde ferie uden for byerne. Det var den voksende borgerstand i byerne, som havde tid og råd til at "tage på landet" i sommerhalvåret med deres familier og tjenerstabe. Her var Fanø Nordsøbad et af de første steder, som blev udviklet som feriested. Men i nærheden af de fleste større købstæder i regionen blev der skabt en slags feriekolonier med sommerhuse og feriehoteller for det bedre borgerskab.

I takt med at arbejderbefolkningen fik ret til ferie fra 1920´rne og 1930´rne steg behovet for billige feriemuligheder. Derfor begyndte camping- og lejrpladser at vokse frem. Her kunne den danske arbejder- og middelklasse holde ferie ude i naturen langt væk fra byernes stenbro.

I årtierne efter krigen voksede også sommerhuskolonierne. Den bedrestillede middelklasse fik økonomisk mulighed for at købe jordlodder uden for byerne, hvor de kunne bygge små sommerhuse af træ. Over hele det syddanske område blev der bygget sommerhuse, men inden for de seneste årtier har sommerhusområderne ændret sig markant. Husene er typisk blevet udbygget og moderniseret, og især langs Vesterhavet - ved Henne, Blåvand og Vejers og på Rømø og Fanø - er der opført luksus-sommerhuse rettet mod udlejning. Og mange af de gamle sommerhusområder er med årene blevet omdannet til helårsbebyggelser.

Det var først i anden halvdel af det 20. århundrede, at antallet af udenlandske turister i Syddanmark for alvor begyndte at stige. Fra 1950´rne begyndte især tyske turister at komme til det sydlige Danmark for at holde ferie. Sådan var det fortsat ved årtusindeskiftet, hvor tyske statsborgere stod for omkring en tredjedel af alle campingovernatninger i regionen og mere end halvdelen af overnatningerne i feriehusene. Af andre nationaliteter var det især hollandske, svenske og norske turister, som holdt ferie i Syddanmark.

Det er nødvendigt at foretage en opdeling af turismen i den syddanske region. Langs vestkysten i Sønderyllands- og Ribe Amt ligger nogle af Danmarks største sommerhusområder. Turismen i dette område er overvejende sommerhusturisme, og tyske statsborgere står for mere end tre ud af fire overnatninger. Der er årligt omkring 3-400.000 overnatninger af tyske turister i dette område.

I Sønderjylland og på Fyn er campingturismen toneangivende. En meget stor del af campinggæsterne er danskere, mens omkring hver tredje er tysk statsborger. Campingturismen har som sommerhusene ændret sig voldsomt i løbet af de seneste årtier. Komfortable campingvogne har afløst teltene, og standarden på pladserne er på et helt andet niveau end tidligere. Det har medført, at campinggæsterne kommer fra et meget bredt socialt spektrum. Men der er forholdsvis mange børnefamilier, fordi campingferie både er en børnevenlig og en forholdsvis billig ferieform.

Farvandet syd for Fyn kaldes ofte Det sydfynske Øhav. Det regnes som et af de bedste områder i Danmarks for lystbådssejlere, og der er lystbådehavne i de fleste byer i området. Sejladsen trækker derfor hvert år mange turister til. På Fyn var der ved årtusindskiftet omkring 400.000 årlige lystbåds-overnatninger, mens tallet i Sønderjylland var omkring 150.000. Tyske sejlere udgjorde omkring halvdelen af overnatningerne, men frem til 2006 med en klart faldende tendens.

Syddanmark har altså udviklet sig til at blive et turistmæssigt tyngdepunkt i Danmark. Det er især danske og tyske turister, der vælger at holde ferie i sommerhusene på vestkysten, på campingpladserne i Sønderjylland eller i deres lystbåde i Det sydfynske Øhav.

Denne historie hører til følgende emneområder:
Badeturisme
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationervideoVideo