v i m u . i n f o
Deutsche version

Stormfloder © izrg

"Blanke Hans" kommer! - Ved stormflod truer det frådende hav med at oversvømme digerne.

Igennem århundreder har stormfloder præget livet for befolkningen mellem havene. Nordsøbefolkningen karakteriseres som "kølige", "tilbageholdende" og "lunefulde" - ganske som "Blanke Hans", som de kalder det barske hav. Uanset de mest moderne former for kystsikring forbliver havet uberegneligt og påvirker dermed i væsentligt omfang identiteten for regionens befolkning.

Allerede tidligt har foranstaltninger til kystsikring skullet begrænse truslen fra "Blanke Hans". Det drejer sig blandt andet om diger, som i tidens løb har givet stadig bedre beskyttelse mod havet og i dag er højmoderne. De beskytter det frugtbare marskland, kvæg og mennesker mod havvandet. Men uagtet alle foranstaltningerne har der været mange ødelæggende stormfloder igennem de forgangne århundreder - i nyere tid f.eks. stormfloderne ved vestkysten i 1962 og 1976 og i Østersøen i 1872.

Begrebet stormflod dukkede først op i 1800-tallet - tidligere talte man om vandflod eller højflod. Krønikeskriverne navngav stormfloderne efter den aktuelle kalenderhelgen eller helligdag. De første historiske optegnelser vedrørende Slesvig-Holsten stammer fra 1010 e. Kr.. Det nutidige udtryk stormflod - som kræver en vandstand mindst en meter over middelhøjvande - betegner ikke kun en vandstand, men en samlet hændelse. Stormfloder begrænser sig til kystområder og flodmundinger, fordi det kun er dér, at vandstanden kan opnå en faretruende højde. En storm presser vandmasserne ind mod kysten, og det er ikke afgørende, om stormen raser ved selve kysten eller ude over det åbne hav. En stormflod ved den slesvig-holstenske vestkyst skaber lavvande ved Østersøkysten og omvendt.

Men før Nordsøens vandmasser kan overvinde vestkystens diger og forårsage katastrofer på fastlandet, støder det på naturlige bølgebrydere som de ti nordfrisiske halliger i Vadehavet. Halligerne er ikke beskyttet af diger, men oversvømmes af havet flere gange årligt - de lokale kalder det "Land unter". Husene er opført på de såkaldte værfter, som er kunstigt anlagte forhøjninger til beskyttelse af beboerne og deres huse. Som en yderligere foranstaltning mod stormflod er husene forsynet med et tilflugtsrum, støbt i beton.

Denne historie hører til følgende emneområder:
Blanker Hans
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer
videoVideo
audio Audio
sourceKilder