v i m u . i n f o
Deutsche version

"Præsidenten" af Als © izrg

Modstridende fremstillinger og mange myter omkranser de revolutionære hændelser i november 1918 i Sønderborg på Als.

Hvordan er det nu med begreber som "præsidenten af Als" og "republikken Als"? Udtrykkene er bredt forankret i den regionale erindring, men der er delte meninger om, hvordan dagene fra den 6. til den 9. november 1918 rent faktisk forløb i Sønderborg og på øen Als. Der er dog udbredt enighed om dette forløb:

Senest den 6. november nåede nyheden om de revolutionære tilstande i Kiel til Sønderborg på Als, hvor mange - mellem 4.000 og 5.000 - marine- og infanterisoldater var udstationeret. Samme dag holdt soldaterne et møde og stiftede et Soldaterråd. Som formand valgte de den 32-årige Bruno Topff, en Oberschneidergast, som var betegnelsen for den matros, der var ansvarlig for skrædderværkstedet på en kaserne eller et skib. Tidligere havde han ligget alvorlig lungesyg på flådens lazaret, men der var han øjensynligt ikke længere i denne særlige situation.

Dette er formentlig sikker viden. Men om selve mødets forløb hersker der vidt forskellige fremstillinger. Jürgen Festersen og andre forfattere skriver, at Topff, der havde arrangeret mødet, steg op på en stige - iklædt en kittel fra lazarettet - og bekendtgjorde, at han sammen med andre soldater kom direkte fra Kiel, hvor de havde skudt 600 officerer og overtaget magten. Robert Huhle anser dog denne version for at være en ukorrekt beretning fra et øjenvidne.

Vel sagtens for at opretholde den offentlige orden - og det lykkedes - lod Topff straks efter sit valg marinevagter postere på gaderne, og han forbød udskænkning af alkohol. Desuden søgte han - også med succes - at sikre fødevareforsyningerne til soldaterne og den lokale befolkning. Den 7. november lykkedes det ham at afværge en "kontra-revolution", idet han lod en kaptajn arrestere, som havde forsøgt at opildne sine soldater til en væbnet modaktion. Om han virkeligt lod officererne i Sønderborg afvæbne, er ikke entydigt dokumenteret. Gengivelsen - og ikke mindst den nutidige fortolkning - af andre af hans tiltag er også omstridte. Det drejer sig bl.a. om, at han skulle have frataget borgmesteren og landråd Schönberg deres magt og truet dem med en pistol, om hans forgæves besættelse af posthuset og banegården, hans formodede rundtur til bankerne og sparekasserne i landrådens bil, og at han skulle have pålagt den konservative avis Sonderburger Zeitung censur.

Historikerne er dog enige i vurderingen af Bruno Toppfs "embedshandlinger": under hans ledelse forløb revolutionen på Als ordnet og ikke-voldeligt. Men hans regering holdt mindre end 70 timer: den 9. november trådte han tilbage som formand for soldaterrådet af helbredsmæssige årsager, efter at han i de tre dage også havde talt om revolutionen ved talrige møder i landsbyerne på Als. I december 1918 afviste krigsretten en anklage mod ham som ubegrundet. Toppf forsøgte at opbygge en tilværelse som skrædder i Sønderborg, men hans alvorlige sygdom stillede sig i vejen, og han døde den 9. november 1920 på Sønderborg sygehus.

Toppf havde aldrig erklæret sig som "præsidenten af Als". Denne myte beror sikkert på pyntede øjenvidneberetninger og rygter. Overleveringen om Toppf som "den lettere forrykte", der i tre dage havde tilrevet sig magten på Als, stammer øjensynligt fra en tvivlsom passage i Kiel-guvernøren Gustav Noskes erindringer. I bogen "Von Kiel bis Kapp. Zur Geschichte der deutschen Revolution" skriver han om en utilregnelig mand på Als. Toppf fremstillede selv begivenhederne helt anderledes i et læserbrev i Sonderburger Zeitung i foråret 1919: han havde kun overtaget ansvaret for at forhindre blodsudgydelser.

Som i så mange andre tilfælde kan begivenhederne på Als i begyndelsen af november 1918 ikke længere genskabes med sikkerhed.

Denne historie hører til følgende emneområder:
Revolution 1818-1920
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
photosFotos og illustrationer
sourceKilder
quotesCitater
imageBiografier
lexiconLeksikon