v i m u . i n f o
Deutsche version

Byråd 1906

Kilde: Odense Bys Museer.

Fotografi fra 1906 af medlemmerne af Odense Byråd 1906-12. Navne og titler på byrådsmedlemmerne, bagerst fra venstre: Konsul, kaffegrosserer I.L. Christensen, Telegrafformand P. Christensen, Bødkermester H.C. Hansen, Sparekassedirektør, grosserer G. Hjorth, Driftsdirektør for sydfynske jernbaner, etatsråd F. Kier, Materialist, cand.pharm. P.A. Kruuse, Borgmester L.N.M. Dithmer, Sagfører C. Knudsen, Snedkermester L. Chr. Larsen, Købmand I.C. Lund, Urmager C.F.V. Lund, Skoleinspektør Johs. Løwe, Maskinpasser M.P. Madsen, Redaktør, folketingsmand E. Marott, Købmand I.C. Petersen, Overretssagfører Jens Rasmussen, Typograf L.D. Rasmussen, Kgl. vejer og måler, forh. buntmager Marius Rasmussen, Grosserer, etatsråd C.H. Schnakenburg, Stiftsfysikus M.C. Seedorff.

Når man ser billedet af medlemmerne af Odense Byråd i 1906, så er det slående, at alle var mænd. Det skyldes, at kvinder måtte stemme ved kommunalvalg fra 1909. Ud af de 20 mænd tilhørte de 17 borgerskabet, mens tre - med lidt god vilje - kan siges at være fra arbejderklassen. Det samme gjorde sig gældende i andre større danske og slesvig-holstenske byer på samme tidspunkt.

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer
imageBiografier
lexiconLeksikon