v i m u . i n f o
Deutsche version

Ribes gader

Kilde: Stender Samlingen ved Syddansk Universitet, Esbjerg.

Foto fra begyndelsen af 1900-tallet af køer, som blev drevet gennem Ribes gader.

Byerne i Slesvig-Holsten og i det sydlige Danmark var før Første Verdenskrig meget afhængige af oplandet. En stor del af handlen var med landbrugsvarer, og en stor del af arbejdskraften kom fra landet. Det blev dog efterhånden mere sjældent, at bønderne drev deres køer gennem byens gader, som det skete i Ribe lige efter århundredeskiftet.

kontakt | tips | faq | forbindelser | referencer | om dette website | partnere

Copyright © 2005-2016 vimu.info