v i m u . i n f o
Deutsche version

Ludwig von Gablenz

foto
Ludwig von Gablenz var østrigsk statholder i Holsten fra august 1865 til juni 1866. Han førte en lempelig østrigsk besættelsespolitik, og benyttede i vid udstrækning slesvig-holstenske medarbejdere. Gablenz satte visse reformer i gang, og var gennemgående vellidt, blandt andet fordi han og Østrig bakkede op bag ønsket om et selvstændigt Slesvig-Holsten.
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer
imageBiografier
lexiconLeksikon