v i m u . i n f o
Deutsche version

Angiveri / stikkeri:

Betegnelse for en anmeldelse, hvor en person beskylder en anden - ofte af personlige og mindre ædle bevæggrunde - for at have begået en strafbar handling. I det nationalsocialistiske samfund nød retsforfølgelsen og dens institutioner stor opbakning i befolkningen, men sjældent ud fra ideologiske motiver: en anmeldelse kunne være et våben i en strid på arbejdspladsen, blandt naboer eller endda inden for familien. Tre fjerdedele af anmeldelserne om lovovertrædelser i privat regi - det kunne være "ondsindethed", "radioforbrydelser" og "forbudt omgang" - kom fra den anklagedes omgangskreds. Det forhold, at deres udsagn kunne udløse alvorlige og mange gange dødelige konsekvenser, holdt ikke angiverne tilbage fra at give besked om en overtrædelse til den lokale NSDAP-gruppe, til landrådskontoret, landbetjenten, Gestapo eller statsanklageren og dermed sætte retsmaskineriet i gang.
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer
videoVideo
audio Audio
quotesCitater
BDM
metainfoForfatterens kommentarer
imageBiografier
lexiconLeksikon