v i m u . i n f o
Deutsche version

Undersøgelsesudvalg

Et parlamentarisk udvalg, der foranstalter undersøgelser og informerer parlamentet om resultaterne, som regel for at opklare uregelmæssigheder eller uheldige forhold hos den udøvende magt. Et undersøgelsesudvalg kan på offentlige møder indhente oplysninger efter straffelovens forskrifter eller på andet juridisk grundlag og gøre brug af rettens og de offentlige myndigheders bistand. Det kan dog ikke træffe strafferetslige eller andre disciplinære afgørelser.
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.