v i m u . i n f o
Dansk version

Führerprinzip

Nationalsocialismens gældende princip for herredømmet, ifølge hvilket kun den øverste fører skulle bekræftes af folket, mens alle andre ledere skulle udnævnes af én højere oppe i hierarkiet.

"Enhver førers autoritet rækker nedad, og ansvaret rækker opad". Førerprincippet stammede fra Adolf Hitler og gjaldt i NSDAP helt fra begyndelsen. Efter 1933 benyttede nationalsocialisterne sig af princippet på alle områder. Det skulle føre til "strenge" befalingsstrukturer fra oven og ned. På trods af førerprincippet herskede der i praksis konstante stridigheder om magt og kompetence mellem enkeltpersoner og organisationer.

Um diese Inhalte anzusehen, wird der Flashplayer 9 benötigt. Zum Download