v i m u . i n f o
Deutsche version

Kystsikring

"Kystsikring er ikke nogen ny opgave for staten henholdsvis delstaten. Digebyggeri og digesikring er heller ikke foranstaltninger til afværgelse af farer i henhold til delstatsforvaltningsloven. Sikringen af en ejendom mod risici er langt mere ejerens opgave. Det gælder også for grundejere i stormflodstruede kystområder, som ikke har krav på statslige foranstaltninger til forsvar mod truende farer. Den kendsgerning, at grundstykker er truet af stormflod, forpligter ikke staten til at bygge anlæg til sikring mod højvande eller til at overtage eksisterende anlæg."

Dette uddrag af publikationen "Kystsikring i Slesvig-Holsten: opgaver og problemer" fra ministeriet for ernæring, landbrug, skovbrug og fiskeri fra 1992 gør det klart, hvor langt statens ansvar rækker med hensyn til kystsikring. Det bliver udtrykkeligt fremhævet, at der ikke eksisterer nogen statslig forpligtelse til at beskytte ejendom for "enhver pris".

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer
quotesCitater