v i m u . i n f o
Dansk version

Et øjenvidne

60 år efter slaget ved Helgoland kunne den da 87-årige Peter Jacob Thorvald Olsen fortælle om sine oplevelser som overkonstabel nr. 37 på Jylland: Den 9. Maj mødtes Flaaderne og Schwarzenberg aabnede Ilden. Under Kampen ramte en Granat Jernknæet, som bar øverste Dæk, der splintredes og derved dræbte og saarede hele Besætningen ved Kanon Nr. 8. En Granat sønderdelte Skibsklokken, hvorved en Del Infanterister … dræbes og saares. En Granat gaar gennem Styrbords Jolle, Barkas og Travaille samt Bagbords Jolle og knuser Brystet på Sejlmager Dencker. Løjtnant Paulsen, der stod paa Kommandobroen sammen med Chefen, fik Raaberen slaaet ud af Haanden uden selv at komme noget til. En Granat eksploderede i Løjtnant Paulsens Lukaf, hvor den racerede og ødelagde alt undtagen hans Forlovedes Billede, der blev hængende ubeskadiget på Væggen. Som Kuriosum kan anføres, at Løjtnant Kochs Hund, der under Slaget var lukket inde i en Kahyt, antagelig af Skræk ved Kanonaden, nedkom med 2 Hvalpe, der blev kaldet Jylland og Schwarzenberg. Da Slaget var forbi, gik vi rundt og hilste på hverandre.
Um diese Inhalte anzusehen, wird der Flashplayer 9 benötigt. Zum Download
case storyFallbeispiele
multimediaMultimedia
photosAbbildungen
sourceQuellen
quotesZitat