v i m u . i n f o
Deutsche version

Opgave 97

"Opgave 97.

En sindssyg koster daglig RM 4,-, en krøbling RM 5,5, en forbryder RM 3,50. I mange tilfælde har en embedsmænd dagligt kun ca. RM 4,-, en funktionær knap RM 3,50, en ufaglært arbejder højst RM 2, - per familiemedlem.

a) Opstil disse tal grafisk. Efter et forsigtigt skøn findes der i Tyskland 300.000 sindssyge, epileptikere osv. i pleje på anstalter.

b) Hvor mange ægteskabslån på hvert RM 1000,- kunne der årligt - forudsat der gives afkald på senere tilbagebetalinger - uddeles af dette beløb?"

En regneopgave fra 1935: skoleeleverne skulle udregne omkostningerne ved såkaldte "belastende eksistenser" og stille dem op over for ægteskabslån til den produktive befolkning. Opgaven stammer fra bogen "Mathematik im Dienste der nationalsozialistischen Erziehung" ("Matematik i den nationalsocialistiske uddannelses tjeneste").
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.