v i m u . i n f o
Deutsche version

Følgerne af afvandingen

"På grund af afvandingen ... er store sumpområder åbnet for korndyrkning. Desværre er der derved gået et yderst interessant naturområde tabt. Vandstanden er blevet sænket med mere end en meter, og dermed er dyr og planter, som var afhængige af vandet, blevet frataget livsgrundlaget. De måtte altså ligesom de mennesker, som søgte deres udkomme her tæt ved vandet, tilpasse sig de nye forhold, udvandre eller gå til. En stor del af beboerne i de omkringliggende, meget spredte lokaliteter levede af havet... ."

F. Hansen beskrev i 1936 de første resultater af den forbedrede afvanding. Gotteskoogs tørlægning betød et væsentligt vendepunkt for de mennesker, som gennem århundrede havde lært at leve af og med vandet.

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.