v i m u . i n f o
Deutsche version
grænser politik erhverv samfund kultur havet

Uddrag fra Alfred Nobels berømte testamente

"... Over hele min tilbageblevne realiserbare formue disponeres på følgende måde: Kapitalen, af boets eksekutorer realiseret i sikre værdipapirer, skal udgøre en fond, hvis rente årligt uddeles som belønning til dem, der i det forløbne år har gjort menneskeheden den største nytte. Renterne deles i fem lige store dele som tilfalder: En del til den som inden for fysikkens område har gjort den vigtigste opdagelse eller opfindelse; en del til den som har gjort den vigtigste kemiske opdagelse eller forbedring; en del til den som har gjort den vigtigste opdagelse inden for fysiologiens eller medicinens område; en del til den som inden for litteraturen har frembragt det mest fremragende i ideal(isk) retning; og en del til den som har virket mest eller bedst for folkenes broderlige forening og afskaffelse eller reduktion af stående hære samt oprettelse og udbredelse af fredskongresser.

Priserne for fysik og kemi uddeles af Det Svenske Videnskabsakademi; for fysiologiske eller medicinske arbejder af det Karolinske Institut i Stockholm; for litteratur af Akademiet i Stockholm; samt for fredsforkæmpere af en komité på fem personer som vælges af Det Norske Storting. Det er min udtrykkelige vilje, at der ved prisuddelingerne intet hensyn må tages til noget nationalt tilhørsforhold, således at den værdigste får prisen, hvad enten han er skandinav eller ej...

Paris, den 27. november 1895

Alfred Bernhard Nobel"

Paris, 27. November 1895, Alfred Bernhard Nobel
Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
audio Audio
sourceKilder
imageBiografier