v i m u . i n f o
Dansk version

Flugten fra København

”Nu har jeg været her i otte Dage og er igjen levet ind i mig selv, føler mig glad, vel og virksom, det kunde jeg ikke være i Kjøbenhavn, jeg var som pidsket af alle Smaalighedens Svøber!; - dersom mit Ophold i London forrige Sommer var det meest glindsende Punkt i mit Liv, noget man ikke har begrebet hjemme, saa har sandelig denne Vinter og Foraaret i Kjøbenhavn været mig noget af det Bittreste jeg har oplevet, om det var Contrasten eller Virkelighedens Tryk, vil jeg ikke afgjøre. Jeg har følt mig stødt og jaget bort fra alle Sider og havde en Fornemmelse, som om al poetisk Lys i mig Dag fra Dag derved slukkedes. … Af de Faae der har været mig gode, ja ret gjort mig godt, er De, jeg har seet og følt Deres Deeltagelse og vil aldrig glemme det! …”.

Quelle: Brev fra H.C. Andersen til Henriette Wulff den 20. maj 1848, skrevet på Glorup Slot. Det Kongelige Bibliotek.

Um diese Inhalte anzusehen, wird der Flashplayer 9 benötigt. Zum Download
case storyFallbeispiele
photosAbbildungen
sourceQuellen