v i m u . i n f o
Dansk version
grenzen politik wirtschaft gesellschaft kultur meer

Irritation over danske markeringer i Ribe over for Prinsen af Nør

”… Ripenserne have pebet af Statholderen; det er pøbelagtigt! hvad har han gjort, udtalt sin Mening i Stænderforsamlingen, ellers intet og nu piber de af Kongens Gjæst; her er i Sleswig ingen Antipati mod det danske Sprog, men de føler i denne Sympatiernes Tid, Drift at slutte sig til Tydskland, som vi at slutte os til Skandinavien, lad hver følge sit. … Ved Frokostbordet fik jeg Plads ved Siden af Statholderen: »tør De sidde ved Siden af mig, som de Danske have pebet ud!« — Det var mig en piinlig Conversation der udspandtes; …”.

Quelle: H.C. Andersens dagbog den 22. og 23. september 1844. Det Kongelige Bibliotek.

Um diese Inhalte anzusehen, wird der Flashplayer 9 benötigt. Zum Download
case storyFallbeispiele
photosAbbildungen
sourceQuellen