v i m u . i n f o
Deutsche version

Udsigten til nederlag

”Onsdag 29. Als er angrebet, Fjenden er kommet derover, det ene uhyggelige Telegram efter det andet, vi have lidt stort Nederlag men viist stor Modstand. Efterretninger fra Engeland er at de og Frankerig blive neutrale. Ingen Hjælp; ved Helgoland vente de idag Slag mellem østerisk-preusiske og danske Skibe; det er en rædsom febrilgjørende Dag, jeg er nerveus betaget. Brev til Fru Neergaard og Brev til Fru Scavenius. Als tabt. Af dræbte nævnes Oberst Faaborg og den unge Falbe. Uendelig nedtrykt.

Kilde: Det Kongelige Bibliotek; H.C. Andersens dagbog den 29.-30. juni 1864.

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
photosFotos og illustrationer
sourceKilder