v i m u . i n f o
Dansk version

Til folkefest p Augustenborg

I Dag drak vi Kaffe Alle veddelbsHerrerne paa een Gang. Efter Frokost kjrte vi, jeg med Blow, Du Plat & til Rendebanen. Veien bugter sig meget, nr ved Tetens Bispegaard var Banen; her var en stor Mngde Folk, meest Bnder og Bnderpiger, Telte opslagne hvor der blev spiist, paa det hertugelige veiede det slesvig-holstenske Flag, verst blaat og guult, saa hvidt og rdt og Vaabenet deri; vi kom op paa en stor grn Tr[i]bune; der laae to Kjmpehie med nogle hie Trer, her sad en Gruppe Folk, disse Trer have vist vret Levning af Skov; ligefor saae man lidt af Fjorden begrndset af mrke blaa Skove; Kirken og Skovpartiet, herlig tog en bred Hi sig ud paa Banen, der stod et eneste Tr deroppe og to Mennesker, snart kom Flere, de Ridende skjultes af denne Hi og bag denne kom der tidt en For[hi]ndring, een foran den anden; to styrtede, een fik Hul i Hovedet og Skulder og Kn slaaet. Prindsessen af Ner talte meget med mig. Da vi Klokken 4 kjrte hjem vare vore Heste, som vilde. Stort Taffel, jeg sad ved Du Plat, vi drak hinandens Skaal; Riegel drak Collins; flere Taler holdtes, tre affecterte af Mephistoph Grev Holmer; ved Taffelet drak Statholderen et Glas med mig; talt meget med Hertuginden og Prindsessen af Ner. Stort fakkeltog af Liedertaffel. Hertugen indbd mig at komme nste Aar til hans Slvbryllup, som var ved denne Tid. Baron Cramm. Bal! deilig Aften, gik i Seng Klokken 12. .

Quelle: H.C. Andersens dagbog, 22. september 1844. Det Kongelige Bibliotek.

Um diese Inhalte anzusehen, wird der Flashplayer 9 bentigt. Zum Download
case storyFallbeispiele
photosAbbildungen
sourceQuellen