v i m u . i n f o
Deutsche version
grænser politik erhverv samfund kultur havet

H.C. Andersens dagbog fra den 6. december 1867, hvor han blev gjort til æresborger i Odense.

"... Klokken henved elleve de kom Borgemester Mourier og Poletimester Koch og afhentede mig i Vogn, jeg havde hele Hæderssædet alene; der vaiede Flag. Borgerne i Uniform stode ud for Raadhuset, Musiken spillede min Vise »Jeg elsker Dig Danmark mit Fædreland«. I Salen var min Buste reist med Grønt om; flere hundred Mennesker var samlede, Mænd og Qvinder, Communalbestyrelsen hilsede mig og Mourier holdt en Tale, og overrakte mig Diplomet som Æresborger; jeg takkede men var næsten ved at segne, jeg saae Taarer i Manges Øine, før og efter bragtes mig ni Gange Hurra, af hele Forsamlingen. Klokken halv eet var jeg hjemme og fik Besøg af flere af Communalbestyrelsen deribland en Søn af Peter Wick. Der kom Lykønsknings Skrivelse til mig fra Melchiors dernæst et Nummer af Dagbladet der smukt udtalte sig om min Fest. Fra Reitzel fik jeg to Exemplarer af Digtene og eet af Eventyrene. - Jeg er træt men anderledes freidig end imorges. Klokken 4 blev jeg afhentet af Poletimester Koch til Raadhuset hvor der var dækket Bord over hele Salen, min Buste med Laurbærkrands og Danebrogs Flag og Blomster. Jeg havde Fru Mourier tilbords og paa venstre Side Fru Koch, ligeoverfor Morier, Bispinden og gamle Excellense Holstein til Langensø. Petersen udbragte min Skaal jeg svarede; prægtigst ungdomsfrisk talte den unge Lærer, Kateket Møller, Henriksen og Etatsraad S......... udbragte humoristiske Skaaler; (jeg har det samlet nu i Aviserne) der kom mange Telegrammer, fra Studenterforeningen, fra Arbeiderforeningen i Slagelse, fra Stege, Hjørring, Aalborg og kjøbenhavnske Venner og efter Bordet indtraf et Telegram fra Kongen med Lykønskning fra [ham] og hans Familie, det blev modtaget med stor Jubel af hele Forsamlingen. Nu kom Børnene og dandsede om mig, jeg læste »hvad Fatter gjør«, og derpaa »Sommerfuglen« under denne blev stor Uro i den anden Ende af Salen, Fakkeltoget kom, en Deputation fra Arbeider og Industriforeningen hilsede paa mig, og nu maatte jeg ved aabent Vindue høre Sangen; smukt tog Haandværkernes Faner sig ud mellem de lysende Fakler, jeg fik Hurra 9 Gange; jeg sagde et Par Ord og saa begyndte igjen Børne[ne]s Dands. Hele Byen har flagget i Dag, Klokken 10 træt, men glad kom jeg hjem, men kunde ikke sove; jeg hørte ikke fra Collins eller Drevsens, de som betragtes for mine Nærmeste, Bloch faldt det heller ikke ind, derimod Robert Watt."

Kilde: Lars Bjørnsten

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer

sourceKilder