v i m u . i n f o
Dansk version
grenzen politik wirtschaft gesellschaft kultur meer

En samtale med kongen, Christian VIII

"... Aftenen hos Kongen det var den 5 Sept: Kongen kom hen til mig lyknskede mig til hvad jeg havde overstaaet og vundet, kom siden igjen og spurgte om min frste Optrden, talte om min Erkjendelse i Tydskland; jeg fortalte et Par characteristiske Trk! han loe, spurgte om jeg ikke havde noget bestemt at leve af, jeg sagde at Fred VI havde givet mig 200 Specier og hans Majestt ladet mig beholde disse hvorfor jeg takkede, Det er kun lidt! sagde han, men jeg behver ikke saa meget! sagde jeg; han spurgte om mine Skrifter hvad de indbragte, jeg sagde 12 Rdlr Arket, det er ikke meget, vi talte om Livet; jeg flte at her var Leilighed til at bede om mere, men det var min Flelse imod; han sagde da, kan jeg nogen Tid vre Dem til Gavn med at fremme Deres Litterre Virksomhed, saa kom til mig! jeg takkede og sagde at jeg ieblikkelig intet havde at bede om. Rantzau, som jeg fulgte hjem sagde at Kongen jo havde lagt mig det i Munden at forlange noget men roste ellers min Flelse, lovede, hvis Leilighed gaves at tale min Sag. Jeg var lidt utilfreds med mig selv, men stolede paa Gud. ...".

Quelle: Det Kongelige Bibliotek; H. C. Andersens dagbog den 5. september 1844

Um diese Inhalte anzusehen, wird der Flashplayer 9 bentigt. Zum Download
case storyFallbeispiele
sourceQuellen
photosAbbildungen
multimediaMultimedia
bibliographyLiteratur