v i m u . i n f o
Dansk version
grenzen politik wirtschaft gesellschaft kultur meer

H.C. Andersens beskrivelse af jernbanen i 1840-41 (II)

"... Imorges Klokken 6 tog jeg paa Jernbanen fra Dresden og i 3 Time var jeg de 15 Miil her til Leipzig ; De vil paa Brevets anden Side finde et Par Udsigter af denne Jernbane, der dog ikke er saa god, som den til Magdeburg! Mange Mennesker sige at Reise-Poesien er borte ved Jernbanerne, det finder jeg slet ikke! just paa disse gjennemtrnges jeg af en Storhed hos den menneskelige Aand, der lader mig ane Gud og det er dog i ham den bedste og hieste Poesie sger sit Hjem. Fra Prag til Hamborg gaaer det nu flyvende med Damp; jeg har da ogsaa seilet paa det nye Skib Bohoemia fra Moldau gjennem det saxsiske Schweits til Dresden, Reisen varer 13 Timer; fra Dresden til Leipzig er det 3 og fra Leipzig til Magdeburg atter 3; derpaa med Dampskib fra Magdeburg til Hamburg, naar Vandet er hit nok 15 Timer. Er det ikke velsignet! 35 Timer kun fra Prag til Hamburg. ...".

Quelle: Det Kongelige bibliotek; Brev fra H.C. Andersen til Adolph Drewsen, skrevet i Leipzig den 3. juli 1841.

Um diese Inhalte anzusehen, wird der Flashplayer 9 bentigt. Zum Download
multimediaMultimedia
photosAbbildungen
sourceQuellen