v i m u . i n f o
Dansk version

Fra "Mit Livs Eventyr"

Den lykkelige Erfaring har jeg gjort, at alt, eftersom Kunsten og Livet er blevet mig klarere, desmere Solskin er der udenfra strmmet ind i mit Bryst; hvilken Velsignelse er ikke opgaaet for mig efter tidligere mrke Dage. Ro og Forvisning er kommen i min Sjl; en saadan Ro lader sig imidlertid godt forene med det vexlende Reiseliv; der var en Tid, jeg flte mig saa haardt trykket og forpiint herhjemme, at det at vre ude var idetmindste en Ophr af at lide - det Fremmede fik herved en Fredens Glands, jeg fik det kjrt, og da min Natur er at slutte sig let til Menneskene, der da igjen give Tillid og Hjertelighed, saa flte jeg mig ude vel og kom der gjerne. At reise er at leve.

Quelle: H. C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet

Um diese Inhalte anzusehen, wird der Flashplayer 9 bentigt. Zum Download
multimediaMultimedia
photosAbbildungen
sourceQuellen