v i m u . i n f o
Deutsche version
grænser politik erhverv samfund kultur havet

Kaptajnernes indberetninger

Helgolandsslaget 1864 – kaptajnernes indberetninger

Efter Helgolandsslaget i 1864 sendte begge eskadrechefer udførlige rapporter til deres respektive marineministerier. Inden da havde de fremsendt disse foreløbige orienteringer.

Linieskibskaptajn Tegetthoff, kl. 20.45 den 9. maj:

Jeg var Dags Formiddag på Veien til Cuxhafen, da jeg paa Elben modtog den Efterretning, at 3 danske Fregatter havde været i sigte fra Helgoland; jeg vendte, fik de 3 Skibe i Sigte SO for Helgoland og angreb dem. Efter 2½ Times Fægtning var Schwarzenbergs Fokkemast skudt i Brand. Vi stevnede Vinden, så jeg maatte nødvendigvis falde af for at hindre Ilden fra at gribe mere om sig, og gav de andre Skibe Signal til at gjøre det samme. Vi afbrød Kampen og ankrede under Helgoland … Vi arbeide endnu med at slukke Branden. Det er nødvendigt at kappe Fokkemasten. De 3 danske Skibe krydse mellem Elbmundingen og her. De Danske have sikkert ogsaa lidt en Del, siden de ikke forfulgte os.

Orlogskaptajn Suenson, den 11. maj efter ankomsten til Kristianssand:

Den 9de Mai kjæmpet med østerrigske Fregatter og preussiske Kanonbaade i Helgolandsbugten fra Kl. 2-4½ EM.; dreven Fjenden ind paa Helgolands Territorium for Frelse, Schwarzenberg brændende og grundskudt. Eskadrens Tab 14 døde og 54 saarede. Efter modtagne Depecher sammen Nat fra London afgaaet til Christianssand d. 10de. Nu ankommen. Syge iland. Døde begraves om ingen anden Ordre. Rapport og Details med første Post.

Kilde: O. Lütken, 1884

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer
sourceKilder
quotesCitater