v i m u . i n f o
Dansk version

Kaptajnernes indberetninger

Helgolandsslaget 1864 kaptajnernes indberetninger

Efter Helgolandsslaget i 1864 sendte begge eskadrechefer udfrlige rapporter til deres respektive marineministerier. Inden da havde de fremsendt disse forelbige orienteringer.

Linieskibskaptajn Tegetthoff, kl. 20.45 den 9. maj:

Jeg var Dags Formiddag p Veien til Cuxhafen, da jeg paa Elben modtog den Efterretning, at 3 danske Fregatter havde vret i sigte fra Helgoland; jeg vendte, fik de 3 Skibe i Sigte SO for Helgoland og angreb dem. Efter 2 Times Fgtning var Schwarzenbergs Fokkemast skudt i Brand. Vi stevnede Vinden, s jeg maatte ndvendigvis falde af for at hindre Ilden fra at gribe mere om sig, og gav de andre Skibe Signal til at gjre det samme. Vi afbrd Kampen og ankrede under Helgoland Vi arbeide endnu med at slukke Branden. Det er ndvendigt at kappe Fokkemasten. De 3 danske Skibe krydse mellem Elbmundingen og her. De Danske have sikkert ogsaa lidt en Del, siden de ikke forfulgte os.

Orlogskaptajn Suenson, den 11. maj efter ankomsten til Kristianssand:

Den 9de Mai kjmpet med sterrigske Fregatter og preussiske Kanonbaade i Helgolandsbugten fra Kl. 2-4 EM.; dreven Fjenden ind paa Helgolands Territorium for Frelse, Schwarzenberg brndende og grundskudt. Eskadrens Tab 14 dde og 54 saarede. Efter modtagne Depecher sammen Nat fra London afgaaet til Christianssand d. 10de. Nu ankommen. Syge iland. Dde begraves om ingen anden Ordre. Rapport og Details med frste Post.

Quelle: O. Ltken, 1884

Um diese Inhalte anzusehen, wird der Flashplayer 9 bentigt. Zum Download
case storyFallbeispiele
multimediaMultimedia
photosAbbildungen
sourceQuellen
quotesZitat