v i m u . i n f o
Deutsche version
grænser politik erhverv samfund kultur havet

Resolution fra Casinomødet den 20. marts 1848

"En slesvigholstensk forfatning er en opgivelse af den danske krones ret over Slesvig. Dertil er kongen af Danmark uberettiget, og det kan det danske folk aldrig tåle.

Det danske folk tilsiger kongen af Danmark sin ubegrænsede bistand til opfyldelsen af den helligste af hans regentpligter, at værne om det suveræne dansk-slesvigske riges ukrænkelige opretholdelse. Danmark og Slesvigs nuværende forbindelse kan kun sikres ved en for begge fælles rigsforfatning, bygget på en i sandhed folkelig valglov.

Slesvigs nuværende provinsielle selvstændighed og de deri værende to nationaliteters lige ret bør betrygges ved en egen provinslanddag og tilsvarende provinsielle indretninger i forvaltning og retspleje.

Danmarks velfærd fordrer, at kongen uopholdelig omgiver tronen med mænd, hvis indsigt, energi og fædrelandskærlighed kan give regeringen kraft og nationen tillid."

Kilde: http://www.nomos-dk.dk/skraep/casinomodet.htm

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer

sourceKilder
imageBiografier