v i m u . i n f o
Dansk version
grenzen politik wirtschaft gesellschaft kultur meer

Problemer vedrørende danske mindretal i Sydslesvig

Til slut vil jeg gerne fremføre et par bemærkninger om problemerne i forbindelse med det danske mindretal i Sydslesvig.

Under folketingsdebatten i Danmark om Tysklands indtrædelse i NATO tillagde man denne sag stor betydning. Problemet kan måske forekomme lille i forhold til de langt større problemer, vi i dag står over for. Jeg er imidlertid overbevist om, at ingen vil betvivle, at et mindretals rettigheder direkte berører de idealer, hvorpå menneskerettighederne bygger. Set på denne baggrund kan den måde, hvorpå et mindretal behandles, meget vel få karakteren af et symbol, nemlig symbolet på vort fremtidige samarbejde, således som vi gerne ser det. Der er som bekendt mindretal på begge sider af den dansk-tyske grænse. Det tyske mindretal er repræsenteret i det danske Folketing, hvorimod det danske mindretal, til trods for at det er 4-5 gange så stort som det tyske mindretal i Danmark, ikke har sæde i den slesvig-holstenske landdag. Folketinget understregede, at det var dets forventning, at de samme idealer, der ligger bag NATO-samarbejdet, vil få Tyskland til at vise tilsvarende forståelse for betydningen af, at en frisindet politik i alle forhold, der vedrører et mindretal, kan medvirke til opretholdelsen af et gensidigt godt forhold. Jeg tillader mig ved denne lejlighed at give udtryk for det oprigtige håb, at Forbundsregeringen i samarbejde med den slesvig-holstenske regering måtte kunne finde frem til en tilfredsstillende løsning på dette problem.

Kilde: Troels Fink: Forhandlingerne mellem Danmark og Tyskland i 1955 om de slesvigske mindretal. København 2001.

Quelle: Troels Fink: Forhandlingerne mellem Danmark og Tyskland i 1955 om de slesvigske mindretal. København 2001.

Um diese Inhalte anzusehen, wird der Flashplayer 9 benötigt. Zum Download
sourceQuellen
photosAbbildungen
imageBiografien
bibliographyLiteratur