v i m u . i n f o
Deutsche version

Harro Harring 1

Karl Marx og Frederick Engels ironiserede over Harro Harring i deres Heroes of the Exile fra 1852. Men andre havde et mere nuanceret syn på idealisten Harring.

Historikeren Walter Grab indledte sin artikel Frihedens Odysseus. Harro Harring - en nordfrisisk Revolutionsdigter med denne karakteristik:

Der findes næppe en eneste tysk digter fra tiden op til og under revolutionen i 1848, i hvis liv og arbejde epokens åndelige og samfundsmæssige opposition er så tydeligt udtrykt som hos nordfriseren Harro Harring. Denne - i dag med urette næsten glemte - revolutionære demokrat, hvis umådelige litterære produktion næsten ikke er til at overskue, var en af de mærkværdigste figurer i Europas åndelige og politiske liv i tiden mellem Napoleons fald og arbejderbevægelsens fremkomst. Opfyldt af en indre uro, drivende omkring i mange af den gamle og nye verdens lande, i årevis på flugt fra virkelige eller formodede fjender, lykkedes det aldrig denne egocentriske og excentriske neurotiker rigtigt at få fodfæste på virkelighedens grund. Denne frihedsfanatikers kompromisløse revolutionsbegejstring, hans opskruede berømmelses- og eventyrslyst, hans sendebuds- og martyrbevidsthed savnede ikke Don Quichotte-træk og grænsede ind imellem til det groteske. Det vil dog være forkert overdrevent at betone hans psykopatiske anlæg frem for at anerkende hans litterære arbejde og politiske virke. Lige så ensidigt er det at vurdere ham ud fra et mere eller mindre snævert tysknationalt synspunkt eller endog stemple ham som en frisisk lokalpatriot.

Der Historiker Walter Grab leitete seinen Artikel "Odysseus der Freiheit. Harro Harring - ein nordfriesischer Revolutionsdichter" mit dieser Charakterisierung ein:

Kilde: Grab, Walther 1982. Odysseus der Freiheit, Mitteilungen der Harro-Harring Gesellschaft, s.7-19

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer
sourceKilder
imageBiografier