v i m u . i n f o
Deutsche version

Anke Spoorendonk

"Regionalpolitikken og dermed også det grænseoverskridende samarbejde har en anden funktion. Den er med til at sikre vores eksistensgrundlag, fordi vi om nogen bliver ramt, når det går dårligt for den region, vi lever i. Derfor siger vi i SSW, at regionen Slesvig-Sønderjylland kun har en chance for at klare sig økonomisk i den stadig hårdere internationale konkurrence, hvis samarbejdet henover grænsen videreudvikles. Vi har brug for at se grænseregionen som en helhed - som et arbejdsmarked og et erhvervsområde - for trods alle forskelle har vi brug for at trække på samme hammel, f.eks. hvad angår manglen på kvalificeret arbejdskraft eller behovet for at udbygge universitetssamarbejdet hen over grænsen. - Og selvfølgelig er det et vigtigt punkt, at regionens mindretal - det danske, det frisiske og det tyske nord for grænsen - fungerer som brobyggere i det grænseoverskridende samarbejde. Alligevel må vi holde fast ved, at regionen har et fælles ansvar for at nedbryde de sproglige og kulturelle barrierer, der stadig måtte være. SSW satser derfor på, at faget dansk styrkes i den offentlige skole - at elever bl.a. skal have mulighed for at vælge det som 2. fremmedsprog. Vi gør det også for at understrege, at vore danske skoler netop ikke er sprogskoler. De er mindretallets skoler og har som sådan bl.a. til opgave at styrke den før nævnte sammenhængskraft."

Udtalelse af Anke Spoorendonk der er leder af den dansk-frisiske gruppe i Slesvig-Holstens landdag, på det danske mindretals årsmøde i 2007. Citeret efter Flemming Nielsens artikel den 3. juni 2007 på www.dr.dk/regioner/syd.

Äußerung von Anke Spoorendonk, Leiterin der dänisch-friesischen Gruppe im Schleswig-Holsteinischen Landtag, auf dem dänischen Minderheiten Jahrestreffen 2007. Zitat nach Flemming Nielsen, Artikel vom 3. Juni 2007 auf www.dr.dk/regioner/syd.

Kilde: www.dr.dk/regioner/syd

Flash Player 9 kræves for at vises dette inhold. Download nu.
case storyFortællinger
multimediaMultimediemodul
photosFotos og illustrationer
videoVideo
sourceKilder